Kontrola investic do on-line reklamy

Posouzení investovaných peněz do internetového marketingu

online marketingeshop marketing


Kontrola investic do internetové reklamy je velmi důležitou činností, kterou ovšem mnohé firmy podceňují. Cílem tohoto dílu je se seznámit s posouzením investovaných peněz do internetového marketingu.

Možnosti měření výkonnosti dle druhu:

  • příjmy vs. výdaje,
  • spokojenost zákazníků,
  • inovace a vývoj nových služeb a výrobků

Kontrola investic do on-line reklamy

 

Možnosti měření výkonnosti dle časového hlediska:

  • sledování investic za rok nebo měsíc,
  • sledování jednorázových marketingových aktivit.

Při sledování výše uvedených hledisek je potřeba brát v úvahu i rychle se rozvíjející on-line trh. Toto prostředí rozhodně nepatří mezi stálá a jeho proměnlivost, zejména kupní schopnost, je kolísavá a často závislá i na nejméně očekávaných faktorech (počasí, dovolené apod.).

V takovém prostředí je potřeba být pohotový při optimalizaci investic do reklamy a změně marketingové strategie. Důležité je včas zareagovat na změnu. Pozdní reakce nebo vůbec žádná může postavit i nejstabilnější firmu do problémů.