Nejčastější problémy s XML feedem pro Google Nákupy

Základní informace

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost MarkMedia s.r.o. se sídlem Běly Pažoutové 1, 624 00 Brno. IČ: 06762409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod spis. zn. C – 104139. Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.

Ochrana a užívání osobních údajů

Odesláním formulářů ze stránek www.wiener.cz uděluje zákazník poskytovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které ve formuláři vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou poskytovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze zákazníků. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu poskytovatele. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v odesílacím formuláři uděluje zákazník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb poskytovatele elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.

Kódy třetích stran

Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří:

Google, Inc.
Název služby: Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense

Služby společnosti Google používají soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce. Pokud chcete zabránit sledování, můžete zdarma nainstalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče, ke stažení zde.

Facebook, Inc.
Název služby: Facebook

Služba Facebook shromažďujeme informace získané při návštěvě tohoto webu. Tyto informace jsou získávány za účelem měření a inzerce. Detailní informace o Facebook a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Seznam.cz, a.s..
Název služby: Sklik

Služba Sklik shromažďujeme informace získané při návštěvě tohoto webu za pomocí souborů cookies. Tyto informace jsou získávány za účelem měření a inzerce. Detailní informace o Sklik a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Ecomail.cz, s.r.o.
Název služby: Ecomail

Služba Ecomail používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie nám umožňují poskytnout vám informace přizpůsobené vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat. Detailní informace o Ecomail a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Smartsupp.com, s.r.o.
Název služby: Smartlook

Služba Smartlook monitoruje tento web a zaznamenává údaje o tom, jak se návštěvník na webu chová. Při využití služeb a produktů Smartlook mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. "Cookies", které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služeb Smartlook. Detailní informace o Smartlook a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce. Pokud chcete společnosti Smartsupp.com, s.r.o. zakázat ukládání dat můžete tak uskutečnit na této stránce.

TOPlist s.r.o.
Název služby: Toplist

Služba Toplist shromažďujeme informace získané při návštěvě tohoto webu za pomocí souborů cookies. Tyto informace jsou získávány za účelem analýz a měření.

OneSignal., a U.S. company
Název služby: OneSignal

Služba OneSignal umožňuje odebírat novinky z tohoto webu. Za tímto účelem jsou využivány soboury cookie, značky pixelů, identifikátory mobilních zařízení a SDK. Detailní informace o OneSignal a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Oracle America, Inc.
Název služby: AddThis Services

Služba AddThis Services shromažďuje informace od návštěvníků tohoto webu. Tyto informace přímo neidentifikují jednotlivé uživatele a jsou určeny k identifikaci zařízení použivanými návštěvníky tohoto webu. Za určitých okolností se však může návštěvník rozhodnout sdílet svou e-mailovou adresu s aplikací AddThis pro usnadnění služeb. Tyto e-mailové adresy se nepoužívají pro online behaviorální reklamu. Detailní informace o AddThis Services a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.wiener.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.wiener.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek, tzn. www.wiener.cz.

Závěrečná ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů stránek www.wiener.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 12. 1. 2018.