Stiskni enter nebo vyhledávání zruš pomocí tlačítka esc.

Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním formulářů ze stránek www.wiener.cz uděluje zákazník poskytovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které ve formuláři vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou poskytovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze zákazníků. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu poskytovatele. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v odesílacím formuláři uděluje zákazník poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb poskytovatele elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.